Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Τι γίνεται αν βρεις αρχαία ενώ κτίζεις; Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει καταστρατήγηση της νομοθεσίας

Τι γίνεται σε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου εξαιτίας πολυετούς καθυστέρησης στην έναρξη και ολοκλήρωση σωστικής ανασκαφικής έρευνας από το Υπουργείο Πολιτισμού; Πόσοι είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες οικοπέδου που έχουν κολλήσει ενώ πήγαν να κτίσουν;
Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) εξέτασε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου στη Χίο εξαιτίας πολυετούς καθυστέρησης στην έναρξη και ολοκλήρωση σωστικής ανασκαφικής έρευνας από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και μεγάλο αριθμό παρόμοιων υποθέσεων που αφορούν ανασκαφική έρευνα, η οποία εκτελείται για τη διάσωση μνημείου κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου. Η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε καταστρατήγηση της νομοθεσίας που διέπει την διεκπεραίωση σωστικών ανασκαφών και προέβη στις ανάλογες επισημάνσεις και προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες Αρχές με πόρισμά του.

Μετά από τη παρέμβαση αυτή του ΣτΠ, το Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε από την αρμόδια Εφορεία την ένταξη της δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω σωστικής ανασκαφής του ακινήτου στη Χίο κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Δράσης της για το 2013.

Οι προτάσεις του Συνηγόρου για να λυθεί το πρόβλημα στις περιπτώσεις που βρίσκονται αρχαία
1. Ενημέρωση των θιγομένων και τήρηση καταλόγου των εκκρεμοτήτων στις Εφορείες Αχαιοτήτων
2. Επίσπευση έκδοσης της κανονιστικής πράξης που προβλέπει η αρχαιολογική νομοθεσία σχετικά με τις υποχρεώσεις των φορέων που διενεργούν σωστικές ανασκαφές και τη χρηματοδότηση των ερευνών αυτών.
3. Θέσπιση περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι οποίες θα περιλαμβάνουν εκτάσεις όπου υποχρεωτικά θα ασκείται έλεγχος θεμελίων σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος οικοδόμησης.
4. Χορήγηση πρόσθετων οικονομικών αντισταθμισμάτων στους ιδιοκτήτες όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, παραχώρηση ή εκμετάλλευση δημόσιων εκτάσεων σε παραπλήσιες περιοχές για ανάλογη χρήση.
5. Ταχεία ένταξη  δημοσίων έργων όπως εξωραισμός αρχαιολογικών χώρων, αναστηλωτικά έργα κτλ σε χρηματοδότηση από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.
6. Αναδιάταξη του προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού και ορθολογική κατανομή του στις υπηρεσίες εν όψει αδυναμίας νέων προσλήψεων.

Δείτε τα πορίσματα
1. Πόρισμα Σ.τ.Π. - 200 KB
2. Περίληψη Πορίσματος - 59 KB

buildnet