Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ν.4178/13: η εγκύκλιος 4 αποδίδει τελικά μειωτικό συντελεστή στις ισόγειες αποθήκες και χώρους στάθμευσης


Πιο σχολαστική μελέτη αποσαφηνίζει το ότι ο μηχανικός-διαχειριστής μπορεί τελικά να εισάγει χώρο στάθμευσης αλλά και ισόγεια αποθήκη με μειωτικό συντελεστή, δηλαδή με συντελεστή 0,5, όπως έπραττε και ο Ν.4014/11. Δείτε ακριβώς το εδάφιο από το οποίο προκύπτει το παραπάνω πόρισμα και τις προϋποθέσεις.
Μελετώντας την εγκύκλιο 4 του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα στη σελίδα 9-παρατηρήσεις επί του Αρθρου 19, σχόλιο 36 επί της παραγράφου 6- αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο της σελίδας ότι:

" Ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται ομοίως σε αυθαίρετους ισόγειους βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτίσματος (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.)".

Με την επισήμανση αυτή επιβεβαιώνεται η ορθότητα της απόδοσης μειωτικού συντελεστή στο χώρο που όντως έχει κατασκευαστεί σαν προσάρτημα κυρίως κτηρίου και έχει τη χρήση αποθήκης ή και ισόγειου χώρου στάθμευσης.

Το πληροφοριακό σύστημα δεν έχει μελετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπει την απόδοση τέτοιων χώρων. Είναι πολύ γενικό, χωρίς ακόμη να είναι ένα "έξυπνο" σύστημα. Με άλλα λόγια αν κάποιος περάσει ένα χώρο με μειωτικό συντελεστή, χώρο που όμως δεν πρέπει να λαμβάνει μειωτικό ( π.χ. ένα αυθαίρετο garage 10 οχημάτων σε μια νομίμως υφιστάμενη μονοκατοικία) ,  και προχωρήσει λανθασμένα την υπαγωγή, δεν θα το ελέγξει/αντιληφθεί το πληροφοριακό σύστημα των δηλώσεων του 4178/13, με συνέπειες απρόβλεπτες σε ενδεχόμενο έλεγχο!

Επομένως αρκετοί που είχαν υπόθεση τέτοια και επέμεναν ότι ήταν άδικο ο χώρος να εισάγεται ως "κυρίας χρήσεως" με επαυξημένο πρόστιμο δικαιώνονται.

Αξίζει όμως να μελετήσει κανείς και τη συνέχεια στην εγκύκλιο: δεν επιτρέπει σε κατασκευασμένο χώρο που θα έχει χρήση γενικά χώρου στάθμευσης να πάρει μειωτικό συντελεστή, απλά διότι η χρήση που θα έχει και για την οποία κατασκευάστηκε δεν είναι "βοηθητική". Επομένως πρόκειται πάλι για ορθή ερμηνεία ΓΟΚ, κάτι που είναι απαραίτητο διαχρονικά ως εργαλείο για ένα αξιόπιστο Τεχνικό Γραφείο.

Δείτε ξανά την εγκύκλιο 4/03.12.2013 στη σελίδα 9.

buildnet