Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Παράταση ισχύος οικ.αδειών σύμφωνα με τον Ν.4258/14Mε το έγγραφο 30366/10-7-2014 της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Διεύθυνση Ο.Κ.Κ.) του ΥΠΕΚΑ δίνεται παράταση ισχύος κατά 3 έτη των οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τον Ν.4258/14 (ΦΕΚ 95/Α/14), που λήγουν εντός του έτους 2014,2015 και έως 29-2-2016.
Επισημαίνεται ότι ο Νόμος αναφέρεται σε οικοδομικές άδειες που λήγουν εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων με οποιαδήποτε διάταξη, χωρίς να θέτει επιπλέον προυποθέσεις.
Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.
buildnet