This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Δείτε τα έργα μας

Δείτε τα έργα μας στο επίσημο site της εταιρίας μας

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Δικαιολογητικά για νομιμοποίηση Αυθαιρέτων...

Βήμα προς βήμα η διαδικασία
Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να κατατεθούν
O ιδιοκτήτης ή ο συνιδιοκτήτης του αυθαιρέτου ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
α. Aίτηση.
β. Yπεύθυνη δήλωση N.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (A.Φ.M.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔOY) φορολογίας του ιδιοκτήτη, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1A, πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης.
H δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟY) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής από όλες τις απόψεις , θεωρημένες από δημόσια αρχή, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας και , της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται  η αυθαίρετη κατασκευή  για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100 Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανεβρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87).
γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 75τ.μ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120τμ, 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ  μέχρι 2000 τ.μ. και 4.000 € για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2000 τ.μ., επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

.δ. έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του.

 

Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε και προλάβετε την προθεσμία για νομιμοποίηση του αυθαίρετου σας…

 

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος

Μηχανολόγος Μηχανικός


Ενημερωθείτε ΕΔΩ...

Ρύθμιση αυθαιρέτων. Όλος ο νόμος ΕΔΩ..Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Άρθρο 23
Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

1. Από 1.1.2012 και εφεξής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα  ορίζεται στα άρθρα 5 παράγραφος 2 του ν.1577/1985 (Α’ 210) και 22 παράγραφος 3 του ν.2831/2000 (Α’ 140). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.

2. Από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:
α) που υφίστανται προ του 1955 ή
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τον α.ν. 410/1968 (Α’ 110), τον ν.651/1977 (Α’ 207), τον ν.1337/1983 (Α’ 33) ή τον ν.1849/1989 (Α’ 113) και την παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985 (Α’ 4) ή
γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.1577/1985 ή
δ) α) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α’ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή
β) ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν.3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου σε αυτές ή
γ)στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμουδιατήρησης , όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

3. Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της περ. στ. της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση ακινήτου αυτοτελούς ιδιοκτησίας, ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν:

α) το ακίνητο βρίσκεται:
αα)                 σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,
ββ)           στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση η εγκατάσταση τους,
γγ)            σε δημόσιο κτήμα,
δδ)            σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας
εε)            σε κηρυγμένο αρχαιολογικό ή ιστορικό χώρο, στον οποίο απαγορεύεται η ιδιωτική δόμηση ή σε παραδοσιακό οικισμό
 σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορεύεται η δόμηση
στστ) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
ή σε κηρυγμένο ως διατηρητέο κτίριο
ζζ)            σε ρέμα,  ή σε βιότοπο  , κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περ. 10 και 20 παρ. 8 α) του ν. 3937/2011 (Α’ 60), ή προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011»ή

β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή νεώτερο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153)
ή
γ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα, το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης)
ή
δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά την 1.1.2012 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο,  εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν.1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με την οποία τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να προβλέπεται ότι  η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου  3 του ν. 3843/2010 ( Α΄62)  μετά την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5. Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανταισε τέτοια συμβόλαια  στη σύνταξη συμβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής. Αν η ανακρίβεια της βεβαίωσης δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια, ο μηχανικός τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική ποινή από 5.000 μέχρι 15.000 ευρώ.
Σε περίπτωση απλών υπερβάσεων άδειας κατασκευής μπορεί να επιβληθεί ποινή μειωμένη.

6. Στους μηχανικούς της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 24
Δικαιολογητικά , διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιμο
αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
 
1. Επιτρέπεται Αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου, η διατήρηση κτιρίων, που έχουν κατασκευαστεί παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι την 28.4.2010 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου ως εξής :
Α) για σαράντα (40) χρόνια σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών καθώς και στις περιπτώσεις που το αυθαίρετο κτίσμα, ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται συνιστά κύρια και μοναδική κατοικία και εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες.  και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
 
Β) για είκοσι (20) χρόνια σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.
Της καταβολής του παραπάνω ενιαίου ειδικού προστίμου εξαιρούνται οι χώροι για τους οποίους τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 5 και 6 του ν.3843/2010 (Α’ 62).
 
2. Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή ο συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί  η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
α. Αίτηση
β. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας τουιδιοκτήτη , ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1,  η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής  ή εγκατάστασης  της χρήσης σε αυτό καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, πρώτης κατοικίαςάλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται, από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟY) και από τεχνική έκθεση  που συμπληρώνεται από αρμόδιο  μηχανικό. Στην έκθεση αυτή  περιλαμβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης καιτο εμβαδόν αυτής  της και  η χρήση της καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής από όλες τις απόψεις , θεωρημένες από δημόσια αρχή, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας και , της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται  η αυθαίρετη κατασκευή  για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87),  «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής», σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος καισε κάθε περίπτωση, δήλωση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας, η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικό έλεγχο, που στην περίπτωση κτιρίων χωρίς άδεια θα δηλώνει την ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες του. 
 αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στην επόμενη περίπτωση ββ), συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες,
ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, η οποία θα περιλαμβάνει :
i) γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού
ii) αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού
iii) μελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής)
iv). πρόταση ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται.
v). αντισεισμικό έλεγχο με τον σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
Στο σώμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.
Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.

γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 75τ.μ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120τμ, 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ  μέχρι 2000 τ.μ. και 4.000 € για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2000 τ.μ., επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες.

δ) έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του.
Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.3147/2003.
Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο χώρο του ακινήτου, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών αλλά για την επέλευση των συνεπειών της παρ. 11 απαιτείται η εξόφληση του προστίμου για όλο το κοινόκτητο ακίνητο.
Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων, στα οποία υπάρχει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.
3. Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του Δήμου το αργότερο μέχρι 31.12.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός 15 ημερών. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διαπιστώνει μόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έλεγχος μόνο της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τυχόν ελλείψεις με επισημείωση στο αντίγραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή ο έλεγχος μόνο της πληρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική υπηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της αίτησης του δηλούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.
 
4. Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωμα υπαγωγής του στην ρύθμιση αυτή και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.
 
5. Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθμός της καταχώρισης με την ημερομηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του αντιγράφου της αίτησης, το οποίοεπιστρέφεται στον αιτούντα  παραλαμβάνει ο αιτών από την πολεοδομική υπηρεσία. Στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται κατά την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ημερομηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που ορίζεται στην παράγραφο 6. 

6. α.  Ο φερόμενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που δηλώνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα  αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2, επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (Τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).
Για την εύρεση του  προστίμου  κάθε κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία.
β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τμ και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας και βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, καθώς και για υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια  αυτή, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως δύομισι χιλιάδες (2.000) ( 2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από δύομισι χιλιάδες ευρώ ((2.000)  2.500) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 8.
γ. Το πρόστιμο της παραπάνω περίπτωσης μειωμένο κατά το ήμισυ οφείλεται για κατασκευές και χρήσεις που ανεγέρθησαν με βάση οικοδομική άδεια και υπήχθησαν στις περί αυθαιρέτων διατάξεις μετά από ακύρωση ή ανάκληση της  άδειας αυτής καθώς και για πρόχειρες κατασκευές μέχρι είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα, που ανεγέρθηκαν πριν την 1/1/1983. Το πρόστιμο αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 8.
 δ. γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξενοδοχείο, αποθήκη ή άλλη παραγωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την καταβολή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κατά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
7. Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, καθώς και στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.
8. α. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται από το μηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΕΚΑ ή του  ΤΕΕ ή του ΥΠΕΚΑ , θεωρείται προσωρινά  από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και επιδίδεται άμεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα  εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής του παραπάνω  προστίμου. Μέχρι την εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου το έντυπο αυτό θεωρείται οριστικά από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μετά από έλεγχο της ορθότητας του ύψους του προστίμου. 
β. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, ολόκληρη ή τμηματικά σε οκτώ (8) και δεκατέσσερις (14) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας οχτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο  εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%. 
γ.  Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα  καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση. Η οριστική εξόφληση δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών μηνών από τον προβλεπόμενο χρόνο.
δ. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των περιπτώσεων (β) και (γ)της περίπτωσης β παραγράφου 6 το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. 
ε. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.  
 
9. Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίμου προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης για τη χρονική προθεσμία, που ορίζεται στον παρόντα νόμο, σημειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που έχει χορηγηθεί στο δηλούντα. Ειδικά για τις πρόχειρες κατασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου επιπλέον για τη διατήρησή τους η υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης για τη η μορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του κτιστού δομημένου περιβάλλοντός του. Η αρχιτεκτονική μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και πρέπει να υλοποιηθεί έως την παρέλευση της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης.  
Για το λόγο αυτό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδομικής υπηρεσίας και αποτελείται από:
α. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
β. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό υπάλληλο της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρμοδιότητας της, με τον αναπληρωτή του.
γ. έναν αρχιτέκτονα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.
Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κατασκευής.

10. Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις  που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 
11. Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις καταβολής  του ενιαίου ειδικού προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στον παρόντα νόμο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατ’ εξαίρεση, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα και με την παράγραφο 2  περίπτωση γ  στ. του άρθρου 23.  Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά σχετικών προστίμων δεν αναζητούνται ενώ τυχόν ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά σχετικών προστίμων διαγράφονται.  
 
Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων διαγράφονται.  
 
12. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για την αλλαγή της χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπορεί να τηρείται γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.
 
13. Μετά την 1.1.2012 και ανά τρίμηνο, οι πολεοδομικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά δήμο για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια των κατασκευών ή χρήσεων που διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των  προστίμων, καθώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι σχετικές δηλώσεις. 
 
14. Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπραξίας μεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ειδική μνεία για την υπαγωγή των κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθμίσεις αυτές κατά την απεικόνισή τους σημειώνεται η υπαγωγή αυτή και πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23, επισυνάπτεται η βεβαίωση της καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 5. 

15. Δικογραφίες που αφορούν  αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου Οργάνου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

16. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ συνυπολογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίησης τους με το πρόστιμο που τους αναλογεί.

17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, τη χρήση την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από τη χορήγηση της έγκριση που δίνεται σχετικής άδειας  από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο ύψος ή επιφάνεια, δεν το ανακαινίζουν ριζικά ή δεν ενισχύουν ή αντικαθιστούν στοιχεία του φέροντος οργανισμού.. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).Για την έκδοση των αδειών αυτών τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
18. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε με έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιοδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παραβόλου της παρ. 2 γ’. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.
19. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσματα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με παλαιότερη χάραξή του, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.1337/1983.
20. Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ιδιοκτησίας του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ως εξής : α) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983 μόνο με την υποβολή των υπό α. έως γ. δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και β) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983 με την υποβολή των υπό α. έως γ. δικαιολογητικών της παρ. 2 και την καταβολή ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίμου. 
1821. Για τα ακίνητα που διατηρούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος καθώς και οποιασδήποτε μορφής τέλη και πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης 
Για τη χρήση κατοικίας κατά  τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου  (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους Χώρους σε Υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.
 
19. 22. Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει μπορεί να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών του εξόδων από το Πράσινο Ταμείο, η ανάπτυξη και η αρχική διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση του παρόντος και την καταβολή του ειδικού προστίμου διατήρησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών  στις αρμόδιες υπηρεσίες και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού των προστίμων και διατήρησης. 
                                       
Άρθρο 25
Μέτρα για τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος
 
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται κατά το προηγούμενο άρθρο  αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ονομάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ιδίως για την κατεδάφιση αυθαιρέτων, καθώς και για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γηςκαι , την αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων, στους Ο.Τ.Α. για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και τον καθορισμό ζωνών πολεοδομικής εξισορρόπησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, εντός του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι κατασκευές και χρήσεις που δηλώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή και, κατ’ εξαίρεση, σε όμορους Ο.Τ.Α. που παρουσιάζουν έλλειμμα γης ή χρήζουν πολεοδομικής εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία και τα ποσοστά διάθεσης του παραπάνω ποσού και οι δικαιούχοι τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 
2. Κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε όλους τους Δήμους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες εξισορρόπησης των πολεοδομικών και εν γένει περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, ώστε να αποκαθίσταται το πολεοδομικό ισοζύγιο εντός εκάστου πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες πρέπει να έχουν λειτουργική σύνδεση με τις πολεοδομημένες ή και προς πολεοδόμηση περιοχές του πρωτοβαθμίου ΟΤΑ, μπορεί να απαγορεύεται η δόμηση ή να μειώνεται ουσιωδώς ο ισχύων συντελεστής δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις πρασίνου και ήπιας αναψυχής καθώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών αναγκών του πρωτοβαθμίου ΟΤΑ, όπως ιδίως χώροι ανακύκλωσης υλικών και συσκευασιών, χώροι οργανωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, αμαξοστάσια μέσων μαζικής μεταφοράς, κοιμητήρια κ.λπ. Οι χώροι κοινωφελών χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής επιφανείας των καθοριζόμενων κατά τα ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτοβάθμιο ΟΤΑ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ μπορούν να απλοποιούνται οι διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχεδίων και να συντέμνονται οι σχετικές προθεσμίες. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών των παραπάνω ζωνών και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της  παραγράφου αυτής.

Άρθρο 26
Ρυθμίσεις για παράταση της προθεσμίας διατήρησης  αναστολής
1) Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 η προθεσμία διατήρησης  αναστολής παρατείνεται κατά είκοσι (20) χρόνια εφόσον : α) ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και ηδιατηρούμενο  συγκεκριμένη κατασκευή ή χρήση εναρμονίζεται με αυτόν, ή
β) εντός του χρόνου  της περ. β) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως ισχύει ο ιδιοκτήτης:
ι) είτε έχει, είτε αποκτήσει, όμορο ή τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου ή όμορου οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου της αυθαίρετης κατασκευής, έκτασης τουλάχιστον ίσης με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται (παραπληρωματικό συμπληρωματικό ακίνητο), με την προϋπόθεση ότι στο παραπληρωματικό  συμπληρωματικό ακίνητο θα αποκλειστεί η δυνατότητα δόμησης. Το συμπληρωματικό ακίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με μικρότερη τιμή ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη συμπλήρωση της αρτιότητας. Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική συμβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο και καταχωρίζεται στο κτηματολόγιο. Η παραπάνω δήλωση δεσμεύει κάθε πρόσωπο, που αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στο παραπληρωματικό ακίνητο. Το παραπληρωματικό ακίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα με το εδ. α΄ για την πλήρωση της αρτιότητας άλλου μη άρτιου ακινήτου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί μη νόμιμο κτίσμα
ή                                                                                                                                               
ιι) καταβάλει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση εμβαδόν ίσο με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτίσματος και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, και το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Για την καταβολή, απόδοση και διάθεση του ποσού των προστίμων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των  ά. 24 και 25. 
ιιι)  είτε έχει, είτε αποκτήσει, τμήμα όμορου άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου ή οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου της αυθαίρετης κατασκευής μικρότερο του υπό ιι) αναφερόμενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα και καταβάλει και ειδικό πρόστιμο για την επιπλέον υπολειπόμενη αρτιότητα,  σύμφωνα  με τα οριζόμενα υπό ιιι). 

2.  Μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων επιτρέπεται  κατ’ εξαίρεση η κατάτμηση αρτίων και οικοδομήσιμων ακινήτων σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μετά την κατάτμηση το εναπομείναν ακίνητο να παραμένει άρτιο και οικοδομήσιμο.

3.Η εφαρμογή των διατάξεων της περ. β της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

4. Στην περίπτωση κατασκευών, χώρων ή χρήσεων που βρίσκονται σε κτίρια τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3843/2010, εφόσον υπάρχει υπέρβαση ύψους που δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% του επιτρεπόμενου βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια  αυτή, αυτές διατηρούνται χωρίς την καταβολή προστίμου για το χρονικό διάστημα, που ορίζουν οι διατάξεις του ν. 3843/2010.

5.  4. Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.1577/1985 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 έως 31/12/2011 και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο και επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων. παραβόλου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 25.  

                                         Άρθρο 27
Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών/ χρήσεων
 
1. Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 24,  εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων  διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια,  τα  δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής: 
 
α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή  υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.
   
β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου από την ανέγερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της  χρήσης ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.
 
2. Ποσοστό, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των παραπάνω προστίμων,  αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο. 
 
3. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5 % των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, το εμβαδόν και τη χρήση της είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 24, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28, διενεργεί έλεγχο επίσης σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω 
4. Τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τους υπαλλήλους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη.
Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται με παρακράτηση αποδοχών από δεκαπέντε (15) ημέρες έως τρεις (3) μήνες. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πειθαρχικώς προϊστάμενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόμενου υπαλλήλου κατά τα προηγούμενα εδάφια.

A.G.S
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σηφομιχελάκης Αθανάσιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
2106659851 / 6973987581

www.michanologos.gr

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Μειώσεις στα πρόστιμα για τα αυθαίρετα - Παράταση στην «ενεργειακή απόδοση» κτιρίωνκλικ στην εικόνα για να μεγαλώσεικλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει
Μειώσεις στα πρόστιμα που περιλαμβάνονται  στη ρύθμιση των αυθαιρέτων ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, καθώς και νέες τροπολογίες σύμφωνα με τις οποίες: Παρατείνεται για 6 μήνες η προθεσμία υποβολής φακέλων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, επανασυστήνονται τα ΣΧΟΠ στις περιφέρειες, επανασυστήνεται η Επιτροπή  Τουριστικών Λιμένων, συστήνεται πρωτοβάθμια Επιτροπή  Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε κάθε Δήμο που διαθέτει πολεοδομική υπηρεσία και ρυθμίζονται θέματα ζώνης λιμένος.
Αναλυτικότερα:

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου, παρουσιάζοντας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα ανακοίνωσε τις αλλαγές που είχε προαναγγείλει και δεν απέκλεισε να αποδεχθεί και άλλες κατά τη συνεδρίαση, δίνοντας έμφαση στο αν θα πρέπει να απαλειφθεί ο χρόνος των 20 και 40 ετών που έχει προσδιοριστεί για τη διατήρηση των εκτός και εντός σχεδίου αυθαιρέτων.
Για τα αυθαίρετα ανακοίνωσε τον «μειωτικό συντελεστή»  για υπόγεια, πατάρια και σοφίτες ο οποίος θα οδηγήσει σε μείωση του συνολικού ύψους των προστίμων. Εισάγεται επιπλέον κοινωνικός συντελεστής για την κύρια και μοναδική κατοικία των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) με χαμηλό εισόδημα και ο συντελεστής παλαιότητας, δηλαδή όσο παλαιότερο είναι το αυθαίρετο τόσο μικρότερο θα είναι και το πρόστιμο. Αντιθέτως, αυξάνει εάν το αυθαίρετο είναι νέο, μεγάλο και σε περιοχή με υψηλή αντικειμενική αξία.

Αποσαφηνίζεται επίσης ότι εξαιρούνται των ρυθμίσεων τα ακίνητα που έχουν χτιστεί χωρίς άδεια πριν από το 1955 και αυτά που έχουν τακτοποιηθεί με παλαιότερους νόμους.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έθεσε προς συζήτηση στα μέλη της επιτροπής της Βουλής, το αίτημα του ΙΚΑ για την απόδοση μέρους των προστίμων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εξαιτίας των εισφορών που δεν αποδόθηκαν από την κατασκευή των αυθαρέτων.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι ο όρος «διατήρηση αυθαιρέτων» αντικαθίσταται από τον όρο «αναστολή των κυρώσεων», προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ανακοίνωσε ακόμη αλλαγές  για την μεγαλύτερη «νομική ασφάλεια» για το δίκτυο NATURA ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων .
Εξάλλου σε συμπληρωματική τροπολογία, προβλέπονται τα εξής:
-       Παράταση κατά 6  μήνες στην προθεσμία των 6 μηνών του Ν. 2831/2000, για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις πολεοδομικές υπηρεσίες πριν την 1.10.2010, μόνον ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

-       Σύσταση Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) σε κάθε μια από τις 9 ηπειρωτικές περιφέρειες, πλην της Αττικής, καθώς και σε κάθε περιφερειακή ενότητα των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, πλέον της Αττικής, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη ρύθμιση αυθαιρέτων, από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο λόγος της συγκρότησης είναι ότι στις νέες αιρετές  Περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις,  απονεμήθηκαν πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αρμοδιότητες, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει τη συγκρότηση νέων συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων (ΣΧΟΠ), τα οποία θα γνωμοδοτούν, προκειμένου να εκδίδονται οι σχετικές διοικητικές πράξεις.

- Διασαφηνίζεται ότι δεν εμποδίζεται στους χώρους που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα η ύπαρξη έργων που εξυπηρετούν, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν κατασκευασθεί από φορείς του Δημοσίου, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, πριν την ισχύ του Ν. 2971/2001.

-Προτείνεται  η ανασύσταση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων για την εκπροσώπηση των υπουργείων που προέκυψαν μετά τη συγχώνευση ή ανασύστασή τους.

-Συστήνεται η  πρωτοβάθμια  Επιτροπή  Ενάσκηση Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε κάθε Δήμο που διαθέτει πολεοδομική υπηρεσία.
eklogika

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Ενεργειακοί επιθεωρητές: αδιαφάνεια και «κομπίνες» καταγγέλλουν TEE-Πολιτικοί Μηχανικοί
Ψήφισμα προς το ΥΠΕΚΑ κατέθεσαν μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό νέων μηχανικών από τις διαδικασίες πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών, αλλά και για τα φαινόμενα «υπενοικίασης» της εργασίας του ενεργειακού επιθεωρητή έναντι εξευτελιστικών αμοιβών.
Όπως αναφέρουν οκτώ μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και τρία μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος «η κατάσταση με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Οι αρμόδιοι φορείς, με πρώτο το ΥΠΕΚΑ, έχουν «ξεχάσει» να προχωρήσουν τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν την εκπαίδευση και την πιστοποίηση ενεργειακών επιθεωρητών, ώστε να έχουν την ευκαιρία όλοι οι νέοι συνάδελφοι (με λιγότερα από 10 χρόνια εμπειρία) να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν ως ενεργειακοί επιθεωρητες. Στην πράξη το Υπουργείο ουσιαστικά – με την ακατανόητη αδράνειά του – δείχνει να μονιμοποιεί τους «προσωρινούς» επιθεωρητές και να αποκλείει ουσιαστικά όλους τους νέους συναδέλφους από τις ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Μη μπορώντας να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση και ως νέοι μηχανικοί οι οποίοι εκλεγήκαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο με κύριο στόχο την προάσπιση των συμφερόντων όλων των Μηχανικών αλλά κυρίως των νέων συναδέλφων, προχωρήσαμε στη σύνταξη και κατάθεση ψηφίσματος στην τελευταία αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, με στόχους από τη μία την άσκηση πίεσης στο ΥΠΕΚΑ ώστε να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες και από την άλλη να γίνει ευρέως γνωστό το καθεστώς που στην πραγματικότητα υφίσταται: Μηχανικοί που είχαν τα 10 και πλέον χρόνια εμπειρίας ωστε να γίνουν «προσωρινοί» επιθεωρητές, έχουν προσλάβει έναντι εξευτελιστικών αμοιβών νέους συναδέλφους να κάνουν όλη τη δουλειά της επιθεώρησης και τους αμοίβουν με όχι παραπάνω από 10% της αμοιβής. Με το υπολοιπο 90% να καταλήγει στον «προσωρινό» επιθεωρητή ο οποίος βάζει απλά και μόνο την υπογραφή του καθώς είναι ο μόνος που χει το δικαίωμα αυτό…
Το ψήφισμα που καταθέσαμε – το πρώτο από μια σειρά πρωτοβουλιών που μπορείτε να περιμένετε από εμάς – έχει ήδη βρει εν μέρει το στόχο του καθώς έχει δημιουργήσει – με τη γνωστοποίησή του η οποία προκάλεσε και αρκετή αρθρογραφία επί του θέματος – συζητήσεις και πιέσεις προς το Υπουργείο ώστε να τελειώσει το απαράδεκτο σημερινό καθεστώς.
Μπορείτε να διαβάσετε το ψήφισμα που καταθέσαμε εδώ:
http://users.ntua.gr/dpano/psifisma_kenak.pdf
Παραμένουμε στη διάθεση όλων των συναδέλφων και ιδίως των νεότερων για να μεταφέρουμε τη φωνή και τα προβλήματα, που ζούμε καθημερινά, εκεί που μπορούν να ακουστούν και να δημιουργηθούν καταστάσεις για την επίλυσή τους. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε – στη δύσκολη περίοδο που όλοι περνάμε – μια μάχη, χωρίς κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες αλλά με έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων μας.
Με εκτίμηση,
Τα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ:
Τάσος Ηλίας
Γιάννης Λίτινας
Χάρης Μαμουλάκης
Νίκος Μήλης
Σωκράτης Μπαλτάς
Δημήτρης Πανόπουλος
Γιάννης Παπάζογλου
Λευτέρης Πατάβρας
και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος:
Γιώργος Πιττός
Δήμητρα Κενδριστάκη
Σίμος Γερασιμίδης».
econews-michanikos online

Οικοδομή: Οι απώλειες σε φόρους και εισφορές
Πανάκριβα πληρώνει η ελληνική οικονομία την κρίση στην οικοδομή καθώς από την κάθετη υποχώρηση της δραστηριότητας του συγκεκριμένου κλάδου έχει ήδη σημαντικές απώλειες: σε εισφορές στο ΙΚΑ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, απώλεια φορολογικών εσόδων, πτώση της ζήτησης και –το σημαντικότερο- επιβράδυνση της οικονομίας.
 
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην διάθεση του το realestatenews.gr, το 2010 οι απώλειες που είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία από τη συρρίκνωση της οικοδομικής και της κατασκευαστικής δραστηριότητας ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ το χρόνο. Αν μάλιστα συνυπολογιστεί ότι η απασχόληση στο κλάδο έχει μειωθεί σημαντικά (εκτιμάται ότι ο αριθμός των ανέργων ξεπερνά τις 100.000), τότε θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι δαπάνες του προϋπολογισμού για τα επιδόματα ανεργίας. Σημαντικές είναι οι απώλειες και στο φόρο εισοδήματος τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων.
 
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι δαπάνες για αμοιβές των εργαζομένων το 2008 ξεπερνούσαν τα 2,2 δισ. ευρώ ενώ ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών στον κλάδο των κατασκευών ήταν περί τα 16 δισ. και στην οικοδομική δραστηριότητα στα 8,1 δισ. ευρώ. Την ίδια χρονιά ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στο κλάδο των κατασκευών ξεπερνούσε τις 114.000. Με δεδομένο ότι σήμερα:
 
- το 10% των επιχειρήσεων έχουν σταματήσει την δραστηριότητα τους
 
- ένας άγνωστος αριθμός υπολειτουργούν -το ποσοστό της εγγεγραμμένης ανεργίας στο κλάδο κινείται στο 34%
 
-ο κύκλος εργασιών έχει περιοριστεί άνω του 50% σε σύγκριση με το 2008 
 
οι επιπτώσεις στο ύψος των φορολογικών εσόδων είναι σημαντικές καθώς οι απώλειες σε τρέχουσες τιμές υπερβαίνουν το 60%. 
 
Στην εκτίμηση αυτή έχει ληφθεί υπόψη και η παράπλευρη εμπορική, βιομηχανική και εισαγωγική δραστηριότητα. Ενδεικτικές είναι πρόσφατες εκτιμήσεις που διατύπωσε εισηγμένη στο ΧΑΑ βιομηχανία τσιμέντου, σύμφωνα με τις οποίες η κατανάλωση τσιμέντου σήμερα κινείται στα επίπεδα της δεκαετίας του ’60.
 
Στην πραγματικότητα όμως οι απώλειες από την κρίση στην οικοδομή και στην αγορά ακινήτων γενικότερα είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Σύμφωνα με μελέτες που είχαν γίνει την προηγούμενη τριετία, σειρά κλάδων της βιομηχανίας και του εμπορίου είναι σε άμεση εξάρτηση από την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ο κλάδος των επίπλων «οφείλει» άνω του 30% του ετήσιου τζίρου του στις νέες κατοικίες, ενώ για τον κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών, το αντίστοιχο ποσοστό κινείται στα επίπεδα του 20%. Η πτώση της παραγωγής των βιομηχανιών επίπλου αλλά και του τζίρου σε έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές είναι σε άμεση συνάρτηση με την πτωτική πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας.
 
«Πρόκειται, για ένα φαύλο κύκλο. Αυτό όμως που θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο, είναι ότι η απώλεια εσόδων και ασφαλιστικών εισφορών που προέρχεται από τη συρρίκνωση της οικοδομής και της αγορά ακινήτων γενικότερα είναι σχεδόν ισοδυνάμου αποτελέσματος με τα επιπλέον έσοδα που προσδοκά να εισπράξει το υπουργείο Οικονομικών από την αύξηση της φορολογίας στην ακίνητη περιουσία», έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίος οικονομικός αναλυτής.
 
 
Πηγή: Realestatenews.gr