This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Δείτε τα έργα μας

Δείτε τα έργα μας στο επίσημο site της εταιρίας μας

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Αυθαίρετα: Αλλαγές φέρνουν νέες τροπολογίες

 Αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, συνοδεία τεχνικής έκθεσης μηχανικού για να αποδειχθεί ο χρόνος κατασκευής ενός αυθαιρέτου εφόσον δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα, αεροφωτογραφίες ή ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, τα οποία να το αποδεικνύουν.Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την τακτοποίηση και άλλων αυθαιρέτων.
 
Αυτή είναι μια από τις αλλαγές που έφεραν οι νέες τροπολογίες που κατέθεσε σήμερα το ΥΠΕΚΑ κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του νομοσχεδίου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
 
Για όσα αυθαίρετα βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου όπου δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή ζώνης, για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον δήμο. Εάν αυτή δεν έχει καθοριστεί τότε λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην Περιφέρεια με την προϋπόθεση ότι οικεία τοπική ή δημοτική κοινότητα η μέγιστη τιμή ζώνης δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.
 
Ακόμη, στις τροπολογίες ορίζεται ότι το ειδικό πρόστιμο για την τακτοποίηση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Είναι 500 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης και δεν καταβάλλεται παράβολο.Όσον αφορά τη διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτή που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αυτή δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή.
michanikos-online
 

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Aρχή με 60.000 πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 Περί τα 60.000 πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης έχουν εκδοθεί έως σήμερα, εκ των οποίων 35.000 αφορούν σε αγοραπωλησίες, 20.000 στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», 2.000 σε μισθώσεις ακινήτων, 1.000 σε νέα κτίρια, ένα χρόνο από την ημερομηνία εφαρμογής του θεσμού των ενεργειακών επιθεωρήσεων και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ).
 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, από αυτά τα περισσότερα (περίπου 40.000) ανήκουν στη χειρότερη ενεργειακή κατηγορία (Η), ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες Γ έως Ζ. Ενδεικτικό είναι ότι στην κατηγορία Β (η οποία αποτελεί και το όριο για τα νέα κτίρια) υπάρχουν μόλις 600 ΠΕΑ. Το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει πως τα ΠΕΑ των κτιρίων έχουν ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία όχι μόνο στην πολιτική του υπουργείου, αλλά και για την ίδια την κτηματαγορά, καθώς κάθε κτίριο αποκτά «ενεργειακή ταυτότητα», στην οποία αποτυπώνονται τα ενεργειακά του χαρακτηριστικά, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης. Η έκδοση ΠΕΑ δεν επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους ενοικιαστές, καθότι αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Αντιθέτως, αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για θέρμανση και ψύξη και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας από την άσκοπη σπατάλη, καθώς ο πολίτης γνωρίζει την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου που ζει ή εργάζεται και μπορεί να εκτιμήσει και το λειτουργικό ετήσιο κόστος για τη θέρμανση και το δροσισμό.
 
 Ειδικότερα, με το ΠΕΑ τα κτίρια κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η) και εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί εάν το κτίριο είναι ενεργοβόρο ή όχι (δηλαδή εάν απαιτεί πολλά χρήματα για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών του αναγκών, όπως η θέρμανση, η ψύξη, η παραγωγή ζεστού νερού και ο φωτισμός).
 
 
 Σταδιακά αυτή η γνώση δίνει τη δυνατότητα στην κτηματαγορά να προσαρμοσθεί ως προς την τιμή μίσθωσης ή πώλησης των ακινήτων, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, αλλά και ως προς την αντικειμενική αξία τους, ανάλογα με την κατάταξή τους σε ενεργειακή κατηγορία και στην πολιτεία να γνωρίσει την ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση του ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια άνω των πενήντα (50) τ.μ. (εξαιρούνται κτίρια βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) στις εξής περιπτώσεις:
 
 - Από 9 Ιανουαρίου 2011 για αγοραπωλησία κτιρίου για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων και για τη μίσθωση ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων), καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ολοκλήρωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης σε υφιστάμενο κτίριο.
 
 - Από 9 Ιανουαρίου 2012 για τη μίσθωση και τμημάτων ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων) άνω των πενήντα (50) τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες
 
 Η παραπάνω υποχρέωση έπρεπε προ πολλού να εφαρμόζεται στη χώρα μας, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η μη εφαρμογή της οποίας αποτελούσε μια υπόθεση για την οποία η χώρα μας είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ως εκ τούτου, από τις 9.1.2012 οι αρμόδιες ΔΟΥ δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφό του προς επίδειξη και επιβεβαίωση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.
 
Δεκαετούς διάρκειας
 Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι δέκα (10) έτη, εκτός εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, οπότε η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα ετών. Δηλαδή για το διάστημα των δέκα χρόνων (και εφόσον δεν έχει εκδοθεί νέο ΠΕΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο) χρησιμοποιείται το ίδιο ΠΕΑ και δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ, για όσες περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή νέων μισθώσεων προκύψουν.
 
 Το ΠΕΑ εκδίδεται από ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο του ΥΠΕΚΑ, τα στοιχεία των οποίων έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους που είναι αναρτημένοι στην κεντρική σελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr), στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. (michanikos-0nline)
 
A.G.S.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Σηφομιχελάκης Αθανάσιος   Μηχανολόγος Μηχανικός

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Εφτασαν τις 58.000 τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 Εφτασαν τις 58.000 τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που έχουν εκδοθεί από τις 9 Ιανουαρίου 2011 έως σήμερα. Από αυτά 35.000 αφορούν σε αγοραπωλησίες, 20.000 εκδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», 2.000 εκδόθηκαν για μισθώσεις ακινήτων και 1.000 πιστοποιητικά για νέα κτίρια.
 
Από αυτά, τα περισσότερα (περίπου 40.000) κατατάσσουν το ακίνητο στη χειρότερη ενεργειακή κατηγορία (Η) ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες Γ έως Ζ. Περίπου 600 πιστοποιητικά κατατάσσονται στην κατηγορία Β η οποία αποτελεί το όριο για τα νέα κτίρια.
 
Η έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών δεν επιβαρύνει οικονομικά τους ενοικιαστές, καθότι αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για θέρμανση και ψύξη. Με αυτό ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει την ενεργειακή κατάσταση ενός κτιρίου και μπορεί να εκτιμήσει προτού το ενοικιάσει ή το αγοράσει, το λειτουργικό ετήσιο κόστος για θέρμανση και δροσισμό.
 
Η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια άνω των 50 τ.μ. (εξαιρούνται κτίρια βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων):
 
- από 9 Ιανουαρίου 2011, για αγοραπωλησία κτιρίου και για τη μίσθωση ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων), καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ολοκλήρωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης σε υφιστάμενο κτίριο.
 
- από 9 Ιανουαρίου 2012, για τη μίσθωση και τμημάτων ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων) άνω των 50 τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.
 
Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μας είχε παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη μη εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.
 
Ετσι, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο που εστάλη σήμερα από την Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι από την περασμένη Δευτέρα οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού και δεν προσκομίζεται μαζί το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφό του προς επίδειξη και επιβεβαίωση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.
 
Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι δέκα έτη, εκτός εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, οπότε η ισχύς του λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης.
Το ΠΕΑ εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο του ΥΠΕΚΑ τα στοιχεία των οποίων έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην κεντρική σελίδα του υπουργείου (www.ypeka.gr), στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 
Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικού είχε καθοριστεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:
 
- Για διαμέρισμα, 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ)
 
- Για μονοκατοικία, 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ)
 
- Για πολυκατοικία, 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ)
 
- Για άλλη χρήση: για επιφάνεια έως 1.000 τμ, η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 300 ευρώ), ενώ για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τμ, για τα πρώτα 1.000 τμ η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ και για τα υπόλοιπα τμ, η αμοιβή είναι 1,5 ευρώ/τμ.
 
Ωστόσο, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, οι αμοιβές των μηχανικών διαμορφώνονται ελεύθερα (κατόπιν διαπραγμάτευσης) και οι παραπάνω αποτελούν τις «νόμιμες αμοιβές», βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και κρατήσεις.
econews
 


Τεχνική Εταιρία
Σηφομιχελάκης Αθανάσιος   Μηχανολόγος Μηχανικός

Σόλωνος 8 Κάντζα-Παλλήνη , Τηλ-fax: 2106659851,κιν : 6973987581 , 
www.michanologos.gr

Κανονικά η εφαρμογή του ενεργειακού πιστοποιητικού στις μισθώσεις κατοικιών

 Το υπουργείο Περιβάλλοντος διέψευσε και τις ελάχιστες ελπίδες των ιδιοκτητών ακινήτων για αναβολή στην εφαρμογή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης(ΠΕΑ), καθώς την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοσθεί κανονικά και στις μισθώσεις κατοικιών.
Όπως ήταν προγραμματισμένο, η επιβολή του ΠΕΑ είναι υποχρεωτική από τις 9 Ιανουαρίου. 
Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, η έκδοση ΠΕΑ δεν επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους ενοικιαστές, καθότι αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη. 
Αντιθέτως, «αποσκοπεί στη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για θέρμανση και ψύξη και στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας από την άσκοπη σπατάλη, καθώς ο πολίτης γνωρίζει την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου που ζει ή εργάζεται και μπορεί να εκτιμήσει και το λειτουργικό ετήσιο κόστος για τη θέρμανση και το δροσισμό». 
Η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της, τονίζοντας πως δημιουργούνται προβλήματα στην περίπτωση των πρόσφατα υπογεγραμμένων μισθωτηρίων. 
Με το ΠΕΑ τα κτίρια κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία (από Α+ έως Η) και εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί εάν το κτίριο είναι ενεργοβόρο ή όχι (δηλαδή εάν απαιτεί πολλά χρήματα για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών του αναγκών, όπως η θέρμανση, η ψύξη, η παραγωγή ζεστού νερού και ο φωτισμός). 
Σταδιακά, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, «αυτή η γνώση δίνει τη δυνατότητα στην κτηματαγορά να προσαρμοσθεί ως προς την τιμή μίσθωσης ή πώλησης των ακινήτων, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων, αλλά και ως προς την αντικειμενική αξία τους, ανάλογα με την κατάταξή τους σε ενεργειακή κατηγορία και στην Πολιτεία να γνωρίσει την ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων της χώρας».
Υποχρεωτική έκδοση για τα κτίρια άνω των 50 τ.μ.
Η έκδοση του ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια άνω των 50 τ.μ. (εξαιρούνται κτίρια βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, αγροτικών χρήσεων, εργαστήρια, αποθήκες, πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων) στις εξής περιπτώσεις:
- Από 9 Ιανουαρίου 2011, για αγοραπωλησία κτιρίου για την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων και για τη μίσθωση ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων), καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου ή την ολοκλήρωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης σε υφιστάμενο κτίριο.
- Από 9 Ιανουαρίου 2012, για τη μίσθωση και τμημάτων ενιαίων κτιρίων (για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανέωση υφιστάμενων) άνω των 50 τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες
 Η παραπάνω υποχρέωση έπρεπε προ πολλού να εφαρμόζεται στη χώρα μας, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η μη εφαρμογή της οποίας, αποτελούσε μια υπόθεση για την οποία η χώρα μας είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Ως εκ τούτου, από τις 9/1/2012 οι αρμόδιες ΔΟΥ δεν παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφό του προς επίδειξη και επιβεβαίωση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. 
Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι 10 έτη, εκτός εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, οπότε η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των 10 ετών. 
Δηλαδή, για το διάστημα των δέκα ετών (και εφόσον δεν έχει εκδοθεί νέο ΠΕΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο) χρησιμοποιείται το ίδιο ΠΕΑ και δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ, για όσες περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή νέων μισθώσεων προκύψουν.
Ελάχιστο κόστος 150 ευρώ
Το ΠΕΑ εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο του ΥΠΕΚΑ τα στοιχεία των οποίων έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους που είναι αναρτημένοι στην κεντρική σελίδα του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr), στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr, καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
Η ελάχιστη αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ, είχε καθοριστεί, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, ως εξής:
- Για διαμέρισμα, 2 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ)
- Για μονοκατοικία, 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ)
- Για πολυκατοικία, 1ευρώ/τμ (ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ)
- Για άλλη χρήση: για επιφάνεια έως 1.000 τμ, η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστη αμοιβή 300 ευρώ), ενώ για επιφάνεια μεγαλύτερη από 1.000 τμ, για τα πρώτα 1.000 τ.μ. η αμοιβή είναι 2,5 ευρώ/τμ και για τα υπόλοιπα τμ, η αμοιβή είναι 1,5 ευρώ/τμ. 
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, οι αμοιβές των μηχανικών (και των Ενεργειακών Επιθεωρητών) διαμορφώνονται ελεύθερα (κατόπιν διαπραγμάτευσης) και οι παραπάνω αποτελούν τις «νόμιμες αμοιβές», βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και κρατήσεις.
Έντονα διαμαρτύρεται η ΠΟΜΙΔΑ
Σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της, υποστηρίζοντας πως «τα ενεργειακά πιστοποιητικά δεν πρόκειται να συμβάλουν στο παραμικρό στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά αποκλειστικά στην εξοικονόμηση όσων θα τα εκδίδουν».
Η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζει ακόμη ότι η πρόβλεψη της εγκυκλίου για άμεση εφαρμογή του πιστοποιητικού, ακόμη και σε μισθώσεις που συνήφθησαν τον τελευταίο μήνα, παραβιάζει το άρθρο 77 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπει ότι η προθεσμία για τη θεώρηση των συμβολαίων από τις εφορίες είναι τριάντα ημέρες από την υπογραφή τους. 
«Με την εγκύκλιό σας αξιώνετε από τους Προϊσταμένους των ΔΟΥ να αρνηθούν παράνομα την παραλαβή των εμπρόθεσμα προσκομιζόμενων μισθωτηρίων (δηλαδή αυτών που υπεγράφησαν εντός του τελευταίου μηνός, και ιδίως κατά την αρχή του Ιανουαρίου) αν δεν τους προσκομιστεί ΠΕΑ, με προφανή σκοπό να εξαναγκαστούν όλοι οι εκμισθωτές που έχουν ήδη υπογράψει τα μισθωτήρια αυτά, να εκδώσουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, και με αποτέλεσμα, βέβαια, οι μισθωτές των καταστημάτων, κατοικιών, γραφείων κλπ. να μην μπορούν να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος, ρευματοδότηση του ακινήτου που νοίκιασαν, κατάθεση αίτησης αδειοδότησης κλπ.», αναφέρει η ομοσπονδία. 
Οι ιδιοκτήτες ζητούν «αν δεν δοθεί η ετήσια παράταση, να διορθωθεί η εγκύκλιος τουλάχιστον ως προς αυτό το σημείο επειδή η διοίκηση οφείλει να σέβεται τους πολίτες και όχι να τους αιφνιδιάζει αναδρομικά».
 econewsΤεχνική Εταιρία
Σηφομιχελάκης Αθανάσιος   Μηχανολόγος Μηχανικός

Σόλωνος 8 Κάντζα-Παλλήνη , Τηλ-fax: 2106659851,κιν : 6973987581 , 
www.michanologos.gr

Παρατείνεται η καταβολή της πρώτης δόσης για τους ημιυπαίθριους

 Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων δίνει το ΥΠΕΚΑ με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αργά το βράδυ της Πέμπτης.
 
Το νομοσχέδιο με τίτλο «ποινική προστασία του Περιβάλλοντος», ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη δύο ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και την διαμόρφωση αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων, ενώ εισάγει και ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που αφορούν τους όρους και περιορισμούς δόμησης ακινήτων διαχείρισης αποβλήτων σε εκτός σχεδίου γήπεδα της Αττικής, την υφιστάμενη νομοθεσία για την ρύθμιση των αυθαιρέτων καθώς και την πολεοδομία, την χωροταξία και την αστική ανάπλαση.
 
Δείτε το νομοσχέδιο και την τροπολογία
 
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην τροπολογία, στην περίπτωση που το ειδικό έντυπο υπολογισμού έχει αποσταλεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης παρατείνεται για έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, εφόσον καταβληθούν και προσαυξήσεις 2% (επί του ποσού της πρώτης δόσης).
 
Στην περίπτωση που το ειδικό έντυπο δεν έχει αποσταλεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2011 τότε η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του προστίμου είναι δύο μήνες από την ημέρα αποστολής και όχι αργότερα από την 31.3.2012. 
 
Επίσης, για χώρους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους επιτρέπεται η υπαγωγή στον νόμο για τα αυθαίρετα. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά του παραβόλου και των δόσεων του προστίμου τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται.
 
Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση 8%.
 
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε χθες, τα ποσά που καταβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τα οποία απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ.
 
Μάλιστα στην περίπτωση που το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε οφείλεται σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ θα είναι δυνατός ο συμψηφισμός οφειλών των ΟΤΑ προς τα πρόσωπα αυτά.
econews
 
 
 

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Μόνο με ενεργειακό πιστοποιητικό οι ενοικιάσεις διαμερισμάτων

 Μόνο με την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού θα είναι νόμιμα τα συμβόλαια ενοικιάσεων που θα πραγματοποιηθούν από 9/1/2012 και έπειτα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, από την 9η Ιανουαρίου οι μισθώσεις ακινήτων πρέπει να συνοδεύονται από το ανάλογο πιστοποιητικό. Σε διαφορετική περίπτωση η μίσθωση θεωρείται άκυρη, καθώς οι εφορίες δεν θα δέχονται τα συμβόλαια.
Έτσι από αύριο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να καλεί τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα μετρούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, θα το βαθμολογούν και φυσικά ο ενοικιαστής θα ενημερώνεται κατά πόσο το σπίτι είναι θωρακισμένο από το κρύο τον χειμώνα και από τη ζέστη το καλοκαίρι. 
Αρχικά το μέτρο έπρεπε να ισχύει από τις 9 Ιουλίου του 2011 αλλά πήρε αναβολή έξι μηνών, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ από πέρυσι τον Ιανουάριο για όλες τις αγοραπωλησίες ακινήτων ή τις ενοικιάσεις μόνο ενιαίων κτιρίων. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος το κόστος ανέρχεται στα 2 ευρώ το τετραγωνικό για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών και στο 1,5 ευρώ για τις μονοκατοικίες. Τα διαμερίσματα, που είναι μικρότερα των 50 τετραγωνικών μέτρων εξαιρούνται.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται Πιστ/κό Ενεργειακής Απόδοσης». 
Ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε μίσθωση ακινήτου με κτίσματα που καταρτίζεται για πρώτη φορά από την ημέρα ισχύος της διάταξης, προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Ενεργειακό πιστοποιητικό: υποχρεωτικό για ενοικιαζόμενα κτήρια – Οι εξαιρέσεις
Ένα νέο κόστος θα κληθούν να επωμιστούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων άνω των 50 τ.μ που θα τα νοικιάσουν από σήμερα 9 Ιανουαρίου.
Κι αυτό διότι πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο, ειδάλλως η φορολογική αρχή δεν θα αποδέχεται τα μισθωτήρια έγγραφα-συμβόλαια.
Οι ιδιοκτήτες δεν είναι υποχρεωμένοι να αναβαθμίζουν ενεργειακά τα κτήριά τους. «Ρόλος» του πιστοποιητικού είναι να μεταβάλλει τη μισθωτική αξία των ακινήτων σε συνάρτηση με την ενεργειακή τους αποδοτικότητα.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν το κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού δυσβάσταχτο καθώς κυμαίνεται από 2 έως 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Από την υποχρέωση έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού εξαιρούνται:
1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ.) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.
2. Παρατάσεις – ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.
3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).
4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ.
7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.
econews

Τεχνική Εταιρία
Σηφομιχελάκης Αθανάσιος   Μηχανολόγος Μηχανικός

Σόλωνος 8 Κάντζα-Παλλήνη , Τηλ-fax: 2106659851,κιν : 6973987581 , 
www.michanologos.gr

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Απαραίτητη η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για ενοικίαση ακινήτου απο 9/1/2012.1. Τι είναι το ΠΕΑ;
Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

2. Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;
Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:
Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
Υφιστάμενα:
- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),
καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
- Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
- Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

3. Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων;
Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

4. Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου;
Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά
προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος).

5. Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;
Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:
- για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)
- για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

6. Τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών).

7. Πού μπορώ να βρω Ενεργειακό Επιθεωρητή; 

Η εταιρία μας αποτελούμενη απο τους έμπειρους ενεργειακούς επιθεωρητές , αναλαμβάνει πλήρως την ενεργειακή επιθέωρηση της κατοικίας σας και την χορήγηση του ενεργειακού σας πιστοποιητικού.
Άμεσα - Υπεύθυνα - Οικονομικά.

8. Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;
Η έκδοση του Ενεργειακού σας πιστοποιητικού , εξαρτάται απο τα m2 της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου.
Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αντίστοιχο κόστος.
Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

9. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου;
Σε κάθε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Για την κατάρτιση της πράξης
αγοραπωλησίας, ο συμβολαιογράφος ελέγχει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ www.buildingcert.gr και υποχρεούται αφενός να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και αφετέρου να προσαρτήσει το έντυπο – απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. Επίσης, η «υλική» πράξη της παράδοσης – παραλαβής του ΠΕΑ δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου, συντάσσεται δε και υπογράφεται σχετική πράξη.

10. Είναι δυνατό να πωληθεί ένα ημιτελές κτίριο, χωρίς την έκδοση του ΠΕΑ;
Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση ΠΕΑ. Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και
υπογράφεται σχετική πράξη.


Τεχνική Εταιρία
Σηφομιχελάκης Αθανάσιος   Μηχανολόγος Μηχανικός

Σόλωνος 8 Κάντζα-Παλλήνη , Τηλ-fax: 2106659851,κιν : 6973987581 , 
www.michanologos.gr

Φωτοβολταϊκά στις στέγες: Ελέγχους σχεδιάζει το ΥΠΕΚΑ


Το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, προωθεί Μηχανισμό μέσω του οποίου θα ελέγχεται διεξοδικά η τήρηση όλων των προβλεπόμενων διατάξεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες και ειδικότερα η απαιτούμενη ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα ή ηλιοθερμικού συστήματος.
Αυτό προκύπτει από την απάντηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου, κ. Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη, σε σχετική επιστολή της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας με θέμα τον ανεπαρκή έλεγχο εκ μέρους της ΔΕΗ όσον αφορά την ύπαρξη ηλιακών συστημάτων στα δώματα ή τις στέγες κτιρίων στα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα, το οποίο υπαγορεύει η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του energia.gr  στην απάντησή του ο κ. Μαθιουδάκης, διευκρίνισε ότι το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει άμεσα τις πρωτοβουλίες που κρίνονται απαραίτητες για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των διατάξεων, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του αλλά και της ΔΕΗ.
econews

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Έως 29 Φεβρουαρίου η πληρωμή της 1ης δόσης για τους ημιυπαίθριους. Η πολεοδομία του Δήμου Παλλήνης πρώτη Πανελλαδικά παίρνει τέτοια απόφαση


Σημαντική απόφαση-πρωτοπόρο έλαβε στις 3-1-2012 η Πολεοδομία του Δήμου Παλλήνης.

Η απόφαση πάρθηκε σε εφαρμογή παλαιότερων ευνοϊκών διατάξεων του νόμου και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν α) κατά την διαδικασία ελέγχου πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών β) της παραλαβής όσων δικαιολογητικών εστάλησαν ταχυδρομικά.

Η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων έληγε στις 30/11/2011. Λόγω σημαντικών καθυστερήσεων του ταχυδρομείου, παρατηρείται το φαινόμενο ακόμη μέχρι σήμερα να καταφθάνουν δικαιολογητικά, τα οποία ενώ οι ιδιοκτήτες τα έχουν στείλει εμπρόθεσμα να χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμα λόγω της καθυστέρησης του ταχυδρομείου.

Η πολεοδομία του Δήμου Παλλήνης λοιπόν πρώτη στη χώρα πράττει το αυτονόητο. Παρατείνει την προθεσμία πληρωμής της 1ης δόσης έως 29/02/2012.

Είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πολεοδομίες, γιατί όλες αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα.

Το αυτονόητο και η εφαρμογή του είναι αυτό που λείπει γενικότερα από τη Δημόσια Διοίκηση και ίσως είναι και ένας από τους παράγοντες που έφεραν τη χώρα στη σημερινή δυσχερή θέση. Στο Δήμο Παλλήνης λοιπόν το αυτονόητο δεν είναι ζητούμενο.

Πηγή